Pedagogický sbor ZŠ Kubatova

Pokud si chcete s některým z vyučujících sjednat osobní schůzku, využijte, prosím, níže uvedených e-mailových kontaktů. Děkujeme.

I. stupeň

třída pedagog e-mail pavilon patro číslo učebny
I.A Mgr. Jana Matějková jmatejkova@zskucb.cz B přízemí 20
I.B Mgr. Ivana Ševčíková isevcikova@zskucb.cz B přízemí 21
I.C Mgr. Marta Duníková mdunikova@zskucb.cz B přízemí 24
II.A Mgr. Svatava Zíchová szichova@zskucb.cz B 1. patro 11
II.B Mgr. Miroslava Šteflová msteflova@zskucb.cz B 1. patro 15
II.C Mgr. Hana Hajná hhajna@zskucb.cz B 1. patro 16
III.A Mgr. Pavlína Škuthanová pskutha@zskucb.cz B přízemí 25
III.B Mgr. Jana Vithová jhermanska@zskucb.cz B 2. patro 3
III.C Mgr. Zuzana Špačková zspackova@zskucb.cz B 2. patro 2
IV.A Mgr. Eva Lafatová elafatova@zskucb.cz D 2. patro 39
IV.B Mgr. Ivana Bílková ibilkova@zskucb.cz D 2. patro 44
IV.C Mgr. Pavla Řeháková prehakova@zskucb.cz D 2. patro 37
V.A Mgr. Alena Kalianková akaliankova@zskucb.cz B 2. patro 7
V.B Mgr. Irena Karlová ikarlova@zskucb.cz B 2. patro 6
V.C Mgr. Jana Kosová jkosova@zskucb.cz B 1. patro 14

 

II. stupeň - třídní učitelé

třída Pedagog e-mail učebna patro předměty další funkce kabinet patro
VI.A Mgr. Miluše Raková mrakova@zskucb.cz 62 1 M, Z   60 1
VI.B Mgr. Petra Beránková berankova@zskucb.cz 72 přízemí NJ, VV, PČ   75 přízemí
VI.C Mgr. Eva Homanová ehomanova@zskucb.cz 63 1 M, Fy, Př   60 1
VII.A Mgr. Klára Bumbová kbumbova@zskucb.cz 49 2 NJ, VV, Pč, Rv, kariérový poradce 48 2
VII.B Mgr. Ladislav Hrdina lhrdina@zskucb.cz 50 2 D, VV   57 2
VII.C Mgr. Břetislav Hněvsa bhnevsa@zskucb.cz 64 1 M, Fy, Inf, Z   67 1
VIII.A Mgr. Martina Žáčková mzackova@zskucb.c 77 přízemí ČJ, HV   78 přízemí
VIII.B Mgr. Milan Dančišin mdancisin@zskucb.cz 64 1 F, M   67 1
VIII.C Mgr. Veronika Muková vmukova@zskucb.cz 51 2 AJ, ČJ   46 2
IX.A Mgr. Veronika Nejedlá vnejedla@zskucb.cz Chemie 2 Př, Ch, Z, PČ   55 2
IX.B Mgr. Miluše Malechová mmalechova@zskucb.cz 52 2 ČJ, D   46 2
IX.C Mgr. Lucie Matějková   lmatejkova@zskucb.cz 61 1 Tv, SH, Z   Tv přízemí

 

II. stupeň - netřídní učitelé

Pedagog e-mail předměty funkce kabinet patro
Mgr. Naděžda Čížková nzencuchova@zskucb.cz NJ, RJ, OV, RV   59 1.
Mgr. Jitka Chalupová jchalupova@zskucb.cz Př, PČ   69 1.
Mgr. Hana Davidová hdavidova@zskucb.cz AJ, NJ   59 1.
Mgr. Josef Fleischman jfleischman@zskucb.cz AJ, D, OV zástupce ředitele pro II. stupeň ředitelna přízemí
Mgr. Libor Kocián lkocian@zskucb.cz M, TV, Inf ředitel školy ředitelna přízemí
Bc. Marek Kos mkos@zskucb.cz TV, SH, Inf   tělocvična přízemí
Mgr. Barbora Novotná bnovotna@zskucb.cz AJ, D, Lat.   59 1.
Mgr. Šárka Pixová spixova@zskucb.cz ČJ, HV

zástupce ředitele pro I. st.

výchovný poradce

28 I. stupeň, přízemí
Mgr. Alena Pechová apechova@zskucb.cz ČJ, AJ   48 2
Mgr. Lukáš Pojsl lpojsl@zskucb.cz AJ, Z metodik prevence 59 1.
Mgr. Martin Rak rakmar@zskucb.cz TV, SH   103 přízemí
Mgr. Michaela Matějovská mmatejovska@zskucb.cz Př, AJ   69 1.
Bc. Karvánková Iva ikarvankova@zskucb.cz ČJ   48 2.
Bc. Filip Dědič fdedic@zskucb.cz Inf   67 1.
Bc. Martin Kůrka mkurka@zskucb.cz Inf   67 1.
Mgr. Petr Hanzal phanzal@zskucb.cz Inf, Fy ICT metodik, správce sítě 67 1.

 

Zkratky předmětů:

AJ - anglický jazyk CH - chemie PČ - pracovní činnosti Ch - chemie
ČJ - český jazyk Inf - informatika Př - přírodopis TV - tělesná výchova
D - dějepis M - matematika RJ - ruský jazyk VV - výtvarná výchova
F - Fyzika NJ - německý jazyk RV - rodinná výchova Z - zeměpis
HV - hudební výchova OV - občanská výchova SH - sportovní hry  

 

Asistenti

Školní asistent:
Ing. Jana Lukášková

Asistenti pedagoga:
Bc. et Bc. Kristýna Šutičová
Mgr. PaedDr. Janka Tóthová
Bc. Renata Poláková
Kateřina Maříková Dis.
Iva Tomanová
Lucie Pokorná
Lenka Kotalíková
Alžběta Čadová