Husova 1

Husova 1

Výstavba budovy začala v roce 1903. O tři roky později proběhlo slavnostní otevření Českého dívčího lycea v Českých Budějovicích s penzionátem.

1. 9. 1919 přešlo dívčí lyceum do péče státu. V letech 1921 - 1924 se lyceum transformovalo do Spolkového dívčího reálného gymnázia Jany Zátkové.

Roku 1941 budovu zabrali Němci. Gymnázium Jany Zátkové bylo obnoveno po skončení 2. světové války, ale školské reformy v roce 1948 vedly ke zrušení gymnázia. Poté budova sloužila jako základní škola od roku 1950 až do roku 1960, kdy se nastěhovala Střední ekonomická škola.

V roce 1984 bylo rozhodnuto o zbudování přístavby směrem k Mlýnské stoce. Tím škola získala v listopadu 1986 nové prostory pro učebny, kabinety a školní šatny. V roce 1990 byla škola přejmenována na Obchodní akademii.