Školní pomůcky

Učebnice

Všechny učebnice dostávají žáci zdarma. Vzhledem k finančním možnostem školy není možné tolerovat žákům svévolné poničení nebo zaviněnou ztrátu učebnice. V takovém případě požaduje škola zaplacení poměrné částky za takto poškozenou resp. ztracenou učebnici.

Pracovní sešity

Žáci dále používají i tzv. pracovní sešity. Jedná se o typ učebnice, do které žáci přímo píší a kreslí, což zvyšuje efektivitu výuky. Bohužel tímto způsobem lze sešit použít jen na jeden školní rok. Škola nemá prostředky na to, aby tyto sešity každý rok nakupovala, a proto doporučujeme rodičům, aby tyto pracovní sešity žákům zakoupili. Žáci si vlastní zakoupené sešity ponechávají. Seznam pracovních sešitů pro školní rok 2023/24 a Seznam pracovních sešitů pro školní rok 2022/23

Potřeby a pomůcky podle ročníků

Sady sešitů  2, - 9. třída

1. třída 2. třída 3. třída
přezůvky (látkový sáček)
2x sportovní obuv (látkový sáček)
cvičební úbor a švihadlo (látkový sáček)
kapsa na pomůcky
látkový ubrousek na svačinu
malý ručník s poutkem
desky na sešity
desky na písmenka
desky na číslice
sázecí tabulka
průhledná kapsa na texty A4
pracovní oděv na Vv
modelína, vodovky a tempery
kelímek na vodu
tuš černá, voskovky
nůžky (kulaté hroty)
lepící tyčinka Kores
plochý štětec č. 12
kulatý štětec č. 8
hadřík na štětec
6 základních barev pastelek a fixů
2 tužky č. 2, měkká pryž
2 klasická plnicí pera
hadřík na pero
herkules
papírové kapesníky
stírací tabulka
desky na sešity
fólie na texty malá
trojúhelník s ryskou
přezůvky (látkový sáček)
malý ručník
2x plnicí pera
pryž měkká
2x tužka číslo 2
2x tužka číslo 3
pravítko 10 - 15 cm (do penálu)
základní barvy pastelek
hadřík na otření pera
plochý štětec č. 12
kulatý štětec č. 8 – 10
voskovky
tuš černá
temperové barvy
vodové barvy
modelovací hmota
lepicí tyčinka Kores
lepidlo klovatina
nůžky
hadřík na otření štětce
pracovní oděv na Vv
cvičební úbor (látkový sáček)
sport. obuv do tělocvičny a na hřiště (látkový sáček)
obaly na sešity, učebnice žákovskou knížku
lenoch do A4(G)
náčrtník
tužka č.1,2,3
2x (zmizíkovatelné) pero
zmizík
guma
pravítko+ trojúhelník s ryskou
kovové kružítko
štětce kulaté i ploché
pastové lepidlo
klovatina
voskovky, pastelky⇒(KOH-I-NOOR...)
tempery a vodovky⇒(KOH-I-NOOR...)
umývatelný ubrus
kelímek
hadřík
nůžky
ořezávátko
tuš černá
ochranný oděv (Vv+Pč)
sportovní oděv a obuv
paleta
1 x černý fix
stírací tabulka + fix + hadřík
4. třída 5. třída 6. třída
2x tužky č.1,2,3
1x pentilka
2x tornádo
1x zmizík
1x guma
1x nůžky
1x pastelky
lepidlo Herkules
lepidlo tyčinka Kores nebo ....
voskovky
1x černá tuš
vodovky a tempery
1x pravítko - dlouhé, pevné
1x trojúhelník s ryskou
1x kružítko
štětce kulaté i ploché
obaly
tužky č.1,2,3
pentilka průměr 0,3 cm
pravítko (krátké do penálu)
pravítko 30 cm
trojúhelník s ryskou
kružítko
guma
2x pero
pastelky
vodovky a tempery
voskovky
kelímek
štětce kulaté i ploché
lepidlo Herkules - malé
lepidlo tyčinka Kores nebo ....
nůžky
ořezávátko
červený popisovač
fixy
paleta (malá)
prašné pastely
tuš černá
hadřík
omyvatelný ubrus
ochranný oděv na EV
tužky č. 1, 2, 3
milimetrový papír
trojúhelníky
pravítko
úhloměr
kružítko
portfolio – desky + průhledné folie
nůžky
lepidlo
pastelky
tenký černý fix
čtvrtky A3
vodovky
kulaté štětce
tempery
ploché štětce
paleta
měkká tužka 6B
7. třída 8. třída 9. třída
tužky č. 1, 2, 3
milimetrový papír
trojúhelníky
pravítko
úhloměr
kružítko
portfolio – desky + průhledné folie
nůžky
lepidlo
pastelky
tenký černý fix
čtvrtky A3
vodovky
kulaté štětce
tempery
ploché štětce
paleta
měkká tužka 6B
tužky č. 1, 2, 3
trojúhelníky
pravítko
úhloměr
kružítko
portfolio – desky + průhledné folie
nůžky
lepidlo
pastelky
tenký černý fix
čtvrtky A3
vodovky
kulaté štětce
tempery
ploché štětce
paleta
měkká tužka 6B
tužky č. 1, 2, 3
milimetrový papír
trojúhelníky
pravítko
úhloměr
kružítko
nůžky
lepidlo
pastelky
tenký černý fix
čtvrtky A3
vodovky
kulaté štětce
tempery
ploché štětce
paleta
měkká tužka 6B

 

Dokumenty