Kulturní dům Slavie

Kulturní dům Slavie

Kulturní dům Slavie je novorenesanční budova na břehu řeky Malše v Jirsíkově ulici. Byl postaven v druhé polovině 19. Století. Roku 1871 byl položen základní kámen a následujícího roku 1872 byl dům otevřen.

Sloužil jako kulturně společenské středisko českobudějovických Němců. První název budovy byl Německý spolkový dům.

Dnešní Dukelskou ulicí vedla kolem Slávie také dlouhá zahrada. Od této doby měla Slávie spoustu názvů např. Spolkový dům, Německý dům, Dům osvěty, Stalinův dům, Posádkový dům, Dům čsl. armády, Osvětová beseda, Městský dům osvěty, Dům osvěty, Městský dům kultury, Kulturní dům Slavie. Všichni ho ale stejně známe jako Armaďák nebo Slavii.

V 60. letech 20. Století zde sídlilo také Divadlo pro 111, které zde uvedlo premiéru Václava Havla Zahradní slavnost.

Pořádají se tam plesy, koncerty a taneční kurzy. Součástí budovy je restaurace. Kapacita sálu je 600 osob. V přilehlém parku byla postavena trvalá letní scéna a zařízeno letní hlediště s možností občerstvení ze suterénu domu.

Dům v bohužel v současnosti chátrá. Dům čeká v brzké době rozsáhlá rekonstrukce. Chystá se oprava a rozšíření objektu.

V roce 2011 započala první ze tří plánovaných fází revitalizace objektu.