Gymnázium v České ulici

Gymnázium v České ulici

Dříve na tomto místě stávaly obytné domy řemeslníků, lázně, mincovna a solnice.

Na počátku 20. století se německé gymnázium, založené původně piaristy a sídlící toho času v prostorách bývalého dominikánského kláštera, rozhodlo postavit právě zde novou budovu.

Ke změně došlo po vyhlášení samostatného Československa, ale až v roce 1923 bylo rozhodnuto zřídit pobočné oddělení české státní reálky a tento nový ústav – osmitřídní chlapecké reformní reálné gymnázium – byl umístěn právě do školní budovy v České ulici číslo 64.

Vyučovat se začalo 11. září 1923 a v roce 1927 proběhly první maturitní zkoušky.

V září 1939 bylo gymnázium nuceno vyklidit budovu a přesídlit do provizorních prostor. Budova školy v České ulici byla okupanty přestavěna pro účely německého vojenského lazaretu.

Až po skončení 2. světové války se Státní reálné gymnázium vrátilo do České ulice, 14. května 1945 byla budova předána škole, 4. června bylo zahájeno vyučování. 23. května 1946 byla v 1. poschodí budovy odhalena bronzová deska na památku obětí nacistického útisku.

V 80. letech 20. století byla provedena rozsáhlá rekonstrukce školní budovy i struktury studijního plánu, součástí školy se stala Sportovní škola.

S platností od 1. ledna 2012 a z rozhodnutí Zastupitelstva Jihočeského kraje došlo ke sloučení Gymnázia v České ulici a Gymnázia Olympijských nadějí s novým názvem Gymnázium Česká a Olympijských nadějí.