Zápis do mateřské školy

 

Termín zápisu v MŠ, které zřizuje Statutární město ČB:  3. 5. a 4. 5. 2022.

Bližší informace na webu města: http://zapismscb.c-budejovice.cz/ 

 

Mateřská škola je součástí Základní školy Kubatova a nachází se v její bezprostřední blízkosti. Ve dvou budovách jsou děti rozděleny do 7 tříd.

MŠ Kubatova 14 byla uvedena do provozu v lednu 2010, budova MŠ Kubatova 3 v roce 2013.

Předškolní děti s povinnou docházkou jsou ve třídách samostatně, v ostatních jsou děti umístěny od 3 do 5 let, jedná se o třídy heterogenní.  Jedna třída je zřízena podle § 16, jde o třídu speciální s logopedickou prevencí.

Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu, který je doplňován aktivitami z oblasti tělovýchovy - lyžování, bruslení, plavání, Děti na startu, kultury - divadelní představení a výuky anglického jazyka. Účastníme se i soutěží výtvarných a tělovýchovných.

Pravidelně spolupracujeme s rodiči  ať už jde o různá vystoupení  před Vánocemi a ke Dni matek, Zahradní slavnost  - loučení s předškoláky, ale spolupráce probíhá také formou brigád na úpravu školní zahrady. Zahradní slavnost se koná na konci  školního roku, kde se loučíme s těmi, kteří odcházejí do 1. třídy ZŠ.

Mateřská škola má přiměřeně velké prostory, dětský nábytek, tělocvičné nářadí, interaktivní tabule.

Těšíme se na setkání s Vámi při zápisu. V případě, že budete mít zájem o prohlídku naší školky, máte k tomu příležitost. Vzhledem k vládním opatřením alespoň pomocí virtuální prohlídky zde.