Školní jídelna ZŠ a MŠ Kubatova

Školní jídelna ZŠ a MŠ Kubatova

Vítejte ve školní jídelně Kubatovky. Školní jídelna vaří obědy pro žáky a zaměstnance základní školy a mateřské školy. V mateřské škole jsou zajištěny pro děti i přesnídávky a odpolední svačiny. Strávníci ZŠ si mohou vybrat každý školní den k obědu jedno ze dvou nabízených jídel. Volba jídla musí být provedena s časovým předstihem buď přímo v jídelně u objednávacího boxu, nebo po internetu.

Z důvodu konání prezidentských voleb bude v pátek 26.1.2018 výdej obědů pouze od 11:00 do 13:00 hod.

 

 

Pro možnost objednávání obědů po internetu se registrujte v kanceláři naší jídelny.

V případě nemoci žáka se strava vydává do jídlonosiče pouze první den nemoci (zák. 561/2004 Sb. a vyhláška 107/2005 Sb.)
 Na další dny je nutné stravu odhlásit v kanceláři školní jídelny, na internetu nebo na tel. 601 588 046

 Výdej obědů:  11:15 - 14:00 hodin

 Odhlášky obědů je nutné nahlásit den předem do 12:30 hod.

Kontakty na školní jídelnu:

tel.: 601 588 046

e-mail.: jidelna@zskucb.cz

 

Odkazu na vyhlášku o školním stravování

 

Fotogalerie

20160902_155247.jpg

20160902_155201.jpg

20160902_155258.jpg

20160902_155140.jpg

20160902_155222.jpg

 
kalendar