Režim dne v MŠ

čas činnost
6:00 - 8:30 scházení dětí, volná činnost, spontánní hry, individuální činnost s dětmi, pohybové aktivity, komunikativní kruh
8:30 - 8:45 upevňování hygienických návyků, stolování - dopolední svačina
8:45 - 9:30 řízené činnosti, práce ve skupině, rozvoj všech okruhů podle ŠVP
9:30 - 11:30 pobyt venku spojený s plněním pohybových aktivit, pozorováním, experimentováním, otužováním
11:30 - 12:00 hygiena, stolování - oběd
12:00 - 12:15 hygiena, vyzvedávání dětí po obědě
12:00 - 13:30 odpočinek na lehátcích, četba, poslech audioknih, promítání pohádek, klidové činnosti
13:45 - 14:00 hygiena, odpolední svačina
14:00 - 16:30 odpolední činnosti, spontánní hra, individuální činnost s dětmi, podle počasí pobyt na školní zahradě


Děti do MŠ přicházejí nejpozději do 8:30, předškoláci do 8:00 hodin.
Režim dne je přizpůsobován věku a individuálním potřebám dětí

 

Co budu ve školce potřebovat?

 

Pravidla pro rodiče

 

Platby

 

Dokumenty