Úvodní článek o ZŠ a MŠ Kubatova

ZŠ Kubatova se nachází v centru Českých Budějovic, nedaleko zastávky MHD Družba – IGY, deset minut od náměstí Přemysla Otakara II. Tato výhodná poloha dovoluje našim žákům pravidelně navštěvovat nejrůznější kulturní či sportovní akce, zajímavé přednášky, návštěvy divadelních představení, výstavy aj.

       Základní školu navštěvuje 600 žáků, dále spravujeme mateřskou školu se 181 žáky. Od letošního školního roku se můžeme pochlubit nově zrekonstruovanou, nejmoderněji vybavenou školní jídelnou.

       Vzdělávací program Kubík je zárukou kvalitního vzdělávacího procesu, zaručuje moderní metody práce v oblastech čtenářské nebo finanční gramotnosti. K tomu napomáhá i technická vybavenost budovy, počítačová učebna, interaktivní tabule, umístěné dnes již téměř ve všech třídách.

       Kulturní oblast zabezpečují naši vyučující pořádáním pestrých exkurzí. Již za tradiční lze považovat návštěvy Zlaté Koruny, Národního muzea, Národního divadla, ZOO, plzeňské Techmánie nebo v posledních letech velmi oblíbené Anglie. Mimo školní prostředí se třídní kolektivy lépe poznávají na školách v přírodě, během adaptačních, lyžařských a sportovních kurzů. Rodiče a přátelé školy každoročně oceňují divadelní představení, stejně jako tematicky zaměřené jarmarky.   

  V rámci volnočasových aktivit otvíráme logopedický, literární, výtvarný kroužek, zábavné učení, muzikohrátky, šachy, florbal a kroužek hra na kytaru.  Na druhém stupni mohou žáci svůj talent rozvíjet ve volitelných předmětech. Vybírají si z dějepisného, zeměpisného, výtvarného semináře, z informatiky či konverzace v anglickém jazyce nebo sportovních her a sportovní přípravy, která je zaměřena na atletiku, plavání a basketbal. Naši sportovci dosahují vynikajících výsledků v rámci celorepublikových soutěží.

      Velká tělocvična, posilovna, venkovní sportoviště s oválem, to je to správné zázemí, které je našim dětem nejen celoročně přístupné, ale umožňuje také pořádat okresní a krajská kola sportovních soutěží. Díky těmto akcím se na půdě školy setkáváme z mnoha špičkovými sportovci, kteří jsou pro mnohé tak důležitými vzory.

       Snažíme se být školou, která jde s dobou a chce vychovávat lidi kulturní, s všeobecným rozhledem, samostatné, schopné prosadit svůj názor, ale zároveň empatické, schopné vyslechnout i názory druhých.

 

                                                                 „Vzdělání je schopnost porozumět druhým.“  – Johann Wolfgang von Goethe